Privacybeleid

BeiZ heeft dit privacybeleid opgesteld om aan te tonen dat ons bedrijf geëngageerd is op het vlak van de privacy. We willen leuke, educatieve en veilige momenten verlenen aan alle kinderen die onze games spelen. Door de diensten op om het even welke manier te gebruiken of te raadplegen aanvaardt u de praktijken en het beleid die toegelicht worden in dit privacybeleid en hiermee gaat u akkoord dat we uw informatie verzamelen, gebruiken en delen op de volgende manieren.

Wat omvat dit privacybeleid?
Dit privacybeleid omvat BeiZ's behandeling van persoonlijke identificeerbare informatie ("persoonlijke informatie") die we verzamelen wanneer u onze diensten raadpleegt en gebruikt, maar niet de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren of personen die we niet leiden.

Persoonlijke informatie van kinderen
Als u jonger bent dan dertien jaar, mag u onze diensten alleen gebruiken en persoonlijke informatie alleen prijsgeven met de uitdrukkelijke toestemming van uw ouder of voogd.

Als een game of dienst van BeiZ registratie of persoonlijke informatie in andere vormen vereist, moet de informatie voor een kind onder dertien jaar verstrekt worden door een ouder, wettelijke voogd of een leraar met ouderlijke toestemming om de persoonlijke informatie te verstrekken. Door persoonlijke informatie te verstrekken bevestigt u dat u een ouder, voogd of leraar bent die wettelijk gerechtigd is de informatie te verstrekken en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de game of dienst door het kind.

Als we te weten komen dat we persoonlijke informatie verkregen hebben van een persoon onder dertien jaar of volwassene die niet de wettelijke bevoegdheid heeft om de informatie te verstrekken, zullen we die informatie zo snel mogelijk wissen. Als volgens u een persoon jonger dan dertien jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan a.u.b. contact op met ons via support@beiz.com. 

Automatisch verzamelde informatie over gebruikers
Om onze website, games en diensten te kunnen verbeteren verzamelen we statistische informatie over de gebruikers ervan. We verzamelen of slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie automatisch op over individuele gebruikers. De statistische informatie die we verzamelen, bevat bijvoorbeeld de gemiddelde lengte van de gamesessie, defecten en het aantal dagelijkse gebruikers. In de statistieken worden ook het land, de staat of de grootstad waar de gebruiker zich bevindt, geïdentificeerd. We kunnen onze statistieken delen met onze partners, maar nooit op een manier die het mogelijk zou kunnen maken een individuele gebruiker te identificeren.

Informatie die u aan ons verstrekt
We ontvangen en slaan alle informatie op die u bewust aan ons verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld via een registratieprocedure persoonlijke informatie verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, betalingsgegevens en accountgegevens bij derden (bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens voor Facebook en andere websites van derden).

Als u ons uw accountgegevens bij derden verstrekt of zich op een andere manier aanmeldt voor de diensten via een vreemde website of dienst, begrijpt u dat sommige inhoud en/of informatie in die accounts ("accountgegevens van derden") doorgegeven kan wotden naar uw account bij ons en dat de accountgegevens van derden die doorgegeven zijn naar onze diensten gedekt worden door dit privacybeleid. Tijdens de registratieprocedure kunnen we ook informatie verzamelen over uw kind, die u aan ons verstrekt, zoals de naam, leeftijd en geslacht van uw kind. We verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie direct van uw kind, alleen informatie die u aan ons kunt verstrekken. Alle informatie over uw kind die u aan ons verstrekt, wordt beschouwd als persoonlijke informatie wat de doeleinden van dit privacybeleid betreft. Er kan bepaalde informatie vereist worden voor registratie bij ons of om gebruik te maken van sommige van onze functies.

We kunnen met u communiceren als u ons daartoe de middelen hebt verstrekt. We kunnen u bijvoorbeeld promotionele e-mailaanbiedingen sturen of u e-mailen over uw gebruik van onze diensten. Als u geen e-mails van ons wenst te ontvangen, volg dan a.u.b. de uitschrijfinstructies die in de e-mails staan of neem contact op met ons via support@beiz.com.
Onze applicaties kunnen notificaties afleveren op uw apparaat. U kunt deze notificaties uitschakelen in de instellingen van uw apparaat of door de applicatie te verwijderen.

Cookies
Cookies zijn alfanumerieke identificators die we kunnen doorsturen naar uw computer via onze browser om het onze systemen mogelijk te maken uw browser te herkennen en ons te laten weten hoe en wanneer pagina's op onze website bezocht worden en door hoeveel mensen. We gebruiken cookies om de ervaringen van de bezoekers te verbeteren, meer te weten te komen over hun gebruik van de website en de kwaliteit te verbeteren. Bedrijfscookies verzamelen geen persoonlijke informatie of persoonlijke informatie van kinderen en we combineren de algemene informatie die verzameld is via cookies niet met andere persoonlijke informatie of persoonlijke informatie van kinderen om ons te zeggen wie u bent of wat uw schermnaam of e-mailadres is. De meeste browsers hebben een optie om de cookiefunctie uit te schakelen, die verhindert dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt en waarmee u op allerlei manieren kunt beslissen over de aanvaarding van elke nieuwe cookie. We bevelen u echter sterk aan om de cookies geactiveerd te laten, omdat u dankzij cookies gebruik kunt maken van enkele van de aantrekkelijkste functies van onze website. Als er links naar derden verschijnen via advertenties op de website, kunnen die vreemde websites cookies gebruiken. Dit privacybeleid dekt het gebruik van cookies door het bedrijf en dekt niet het gebruik van cookies door om het even welke andere adverteerders of derden.

Delen van persoonlijke informatie
We verhuren noch verkopen uw persoonlijke informatie of de persoonlijke informatie van kinderen aan anderen. We delen persoonlijke informatie van kinderen die direct geassocieerd is met uw account enkel met u om verslag uit te brengen over de prestaties van uw kind bij het gebruik van onze diensten. We delen de persoonlijke informatie van kinderen nooit met om het even welke derde. Gebruiksgegevens (bv. prestatie bij games, enz. beschikbaar in de diensten) worden gedeeld door opgetelde, anonieme vergelijkingen, maar nooit op een manier die het kind persoonlijk zou kunnen identificeren.

Geaffilieerde bedrijven die we niet controleren: We voorzien eventuele affiliaties met andere bedrijven en een nauwe samenwerking ermee. In bepaalde situaties kunnen die bedrijven items verkopen aan u via de website. In andere situaties kunnen we diensten verstrekken aan of gezamenlijk producten verkopen met geaffilieerde bedrijven. We zullen de persoonlijke informatie van uw kind niet delen in verband met om het even welke transactie of dienst van derden. U kunt gemakkelijk herkennen wanneer een geaffilieerd bedrijf geassocieerd is met uw transactie en we zullen de persoonlijke informatie van de volwassene delen die verbonden is met dergelijke transacties met dat geaffilieerd bedrijf.

Agenten: We maken gebruik van andere bedrijven en mensen om taken uit te voeren ten behoeve van ons en kunnen uw informatie met hen moeten delen om producten of diensten aan u te verstrekken. Voorbeelden omvatten de verzending van e-mails, de analyse van gegevens en de verstrekking van gebruikersdiensten. Tenzij we het tegendeel zeggen, hebben onze agenten geen enkel recht op het gebruik van persoonlijke informatie of persoonlijke informatie van kinderen die we met hen delen op een manier die verder gaat dan nodig is om ons te assisteren. U stemt er hiermee mee in dat we persoonlijke informatie en persoonlijke informatie van kinderen delen voor bovengenoemde doeleinden.

Gebruikersprofielen: Gebruikersprofielgegevens, met inbegrip van uw gebruikersnaam, e-mailadres en andere informatie die u invoert ("gebruikersinzendingen") kunnen worden getoond aan andere gebruikers om de interactie tussen de gebruikers binnen de website te vergemakkelijken. Minderjarigen mogen geen gebruikersinzendingen invoeren of uploaden. Als de registratieprocedure correct voltooid is, zal er nooit enige persoonlijke informatie van kinderen getoond worden aan derden door middel van een gebruikersprofiel. E-mailadressen worden gebruikt om nieuwe gebruikersinzendingen toe te voegen aan gebruikersprofielen en te communiceren via gebruikersinzendingen. E-mailadressen van gebruikers zullen niet direct onthuld worden aan onze andere gebruikers, behalve wanneer de gebruiker "verbonden" is met een andere gebruiker via een gedeeld groepslidmaatschap of een uitnodiging, of als de gebruiker heeft gekozen om zijn e-mailadres op te nemen in zijn gebruikersprofiel.

Communicatie over de website of als antwoord op gebruikersinzendingen: Als onderdeel van de website en diensten, kunnen we u e-mails en andere communicatie sturen met betrekking tot de vooruitgang van uw kind en het gebruik van de diensten of gebruikersinzendingen. U erkent en aanvaardt door uw kind toe te laten de website en diensten te gebruiken en door het plaatsen van zulke gebruikersinzendingen, dat we u e-mail en andere communicatie mogen sturen die uitsluitend naar eigen goeddunken betrekking hebben tot dergelijke activiteiten en uw gebruikersinzendingen.

Promotionele aanbiedingen: We kunnen u aanbiedingen sturen namens andere bedrijven. Als we dat doen, geven we het andere bedrijf uw naam en adres niet. Als u niet wenst deze aanbiedingen te ontvangen, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar support@beiz.com.

Bedrijfsoverdrachten: In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om activa te kopen of verkopen. Bij dit soort transacties is klantinformatie meestal een van de bedrijfsactiva die overgedragen worden. Daarbij, als BeiZ, of vrijwel al zijn activa zijn verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat BeiZ failliet gaat of het faillissement aanvraagt, zouden klantgegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan of verworven door een derde. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen optreden en dat om het even welke verwerver van BeiZ uw persoonlijke informatie en de persoonlijke informatie van kinderen mag blijven gebruiken zoals uitgelegd in dit beleid.

Bescherming van BeiZ en anderen: We kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat die vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan de wet; om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen en toe te passen; of de rechten, het eigendom of de veiligheid van BeiZ te beschermen, alsook onze medewerkers, onze gebruikers of anderen.

Met uw toestemming: Behalve zoals hierboven toegelicht, wordt u geïnformeerd wanneer uw persoonlijke informatie kan worden gedeeld met derden en kunt u voorkomen dat die informatie wordt gedeeld.

Beveiliging van persoonlijke informatie
Uw account is beveiligd met een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. Als u uw account bezoekt via de website of dienst van derden, kunt u te maken hebben met bijkomende of andere aanmeldingsbeschermingen via die website of dienst van derden. U moet de onbevoegde toegang tot uw account en persoonlijke gegevens voorkomen door uw wachtwoord en/of andere aanmeldingsmechanismes op de juiste manier te selecteren en te beschermen en door de toegang tot uw computer of apparaat en browser te beperken door u af te melden nadat u klaar bent met het raadplegen van uw account.

We streven ernaar om de privacy van uw account en andere persoonlijke informatie waarover we beschikken in onze dossiers te beschermen, maar helaas kunnen we geen volledige veiligheid garanderen. Onbevoegde toegang of gebruik, hardware- of softwarestoringen en andere factoren kunnen de veiligheid van gebruikersgegevens op om het even welk moment aantasten.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Via uw accountinstellingen kunt de informatie die u ons hebt verstrekt, bekijken en in sommige gevallen bewerken of wissen. Deze informatie kan veranderen naargelang onze diensten veranderen, maar bevat waarschijnlijk:
• gebruikersnaam en wachtwoord 
• e-mailadres 
• locatie
• gebruikersprofielinformatie, inclusief de naam, leeftijd en het geslacht van uw kind
• accountgegevens van derden

Als u uw gegevens bijwerkt of verwijdert, is het mogelijk dat sommige van de originele gegevens achteraf in onze dossiers blijven.

Als u vragen heeft over het bekijken of bijwerken van de informatie die we hebben over u en/of uw kind, neem dan contact met ons op via support@beiz.com.

Welke opties heb ik?
U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet bekend te maken aan ons, maar sommige gegevens kunnen nodig zijn om u bij ons te registreren of om gebruik te maken van sommige van onze functies.

Advertenties en links
Onze betaalde games bevatten geen reclamebanners van games van derden. Facebook, Twitter en andere links bevinden zich altijd onder het hoofdscherm en de hoofdschermen van onze games zijn altijd beveiligd tegen kinderen. Onze gratis games zijn bedoeld voor testgebruik en hebben veilige advertenties van onze eigen games. Betaalde games van Lola Panda bevatten geen in-app-aankopen of mogelijkheden op toevallige aankopen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de gamebeschrijving.

Verzameling van gegevens van derden en gebruik van eindgebruikersinformatie
Wanneer u een een website van Lola Panda gebruikt of ernaar surft of een applicatie van Lola Panda downloadt via of door middel van een platform van derden - inclusief Facebook - laat u ons toe om informatie te raadplegen en/of te verzamelen uit uw profiel/account bij die derde. Bovendien laat u ons toe om informatie te raadplegen die omvat is in cookies die door de derde op uw apparaat geplaatst zijn, zoals toegestaan ​​door de voorwaarden van uw overeenkomst en privacyinstellingen op het platform van die derde. We kunnen deze informatie delen met het platform van de derde voor gebruik door hem, zoals toegestaan ​​door de voorwaarden van uw overeenkomst en privacyinstellingen op het platform van de derde.
We delen sommige statistieken die we van u verzamelen met verkopers en andere dienstverleners die met ons samenwerken om de interne werking van onze website en/of applicatie te ondersteunen. We gebruiken bijvoorbeeld een service van derden voor advertentietracering en om ons te helpen met de voorbereiding van website- en mobiele applicatie-analytics.
Het vreemde bedrijf voor advertentietracering en analytics stuurt nooit e-mails, berichten of andere mededelingen naar onze eindgebruikers. Als u wilt afzien van advertentietracering en analytics door derden, ga dan a.u.b. naar www.optoutmobile.com/optout. Uw keuze om af te zien van advertentietracering en analyticsdiensten beperkt ons vermogen om u te e-mailen of andere informatie over u te verzamelen voor andere leveranciers niet in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Wijzigingen aan dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid herzien indien nodig. Het gebruik van de informatie die we nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als we wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we gebruik maken van persoonlijke informatie of de persoonlijke informatie van kinderen zullen we u hierover informeren door middel van een mededeling op onze website. De meest recente versie van het beleid zal ons gebruik van uw informatie regelen. Door onze diensten te blijven raadplegen of te gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht gaan, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het herziene privacybeleid.

Vragen of opmerkingen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de privacy op onze website, stuur ons dan a.u.b. een gedetailleerd bericht op support@beiz.com. We zullen er alles aan doen om uw vragen op te lossen.

Deze website wordt beheerd door BeiZ Oy ("BeiZ"). Ons hoofdkantoor bevindt zich in:

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland.


24 September 2014

CONTACT US

If you have problems with any of our applications, want to report a bug, or have suggestions or feedback, please complete the following form. Your feedback will be valuable to us for improving our applications in the future.

Click here to fill out the contact form.

Our support team will get back to you as soon as possible.

 

Get Lola Panda's news: