Personvern

Beiz har laget disse personvernvilkårene for å vise at personvern blir tatt vare på i vårt selskap. Vi ønsker å skape et miljø som er morsomt, pedagogisk og trygt for alle barn som spiller våre spill. Ved bruk eller oppretting av tilgang til våre tjenester, aksepterer du automatisk praksisene og vilkårene oppført i disse personvernvilkårene. I tillegg, samtykker du til at vi samler inn, bruker og deler dine opplysninger på følgende måter.

Hva dekker disse personvernvilkårene?
Disse personvernvilkårene dekker Beiz’ behandling av personlig identifiserbar informasjon («Personlige opplysninger») som samles inn under tilgang til våre tjenester. Opplysningene vil ikke bli samlet inn for selskaper vi ikke eier eller kontrollerer, eller personer vi ikke har ansvar for.

Personlige opplysninger for barn
Er du er under 13 år, kan du fremdeles bruke våre tjenester, men da kreves det et samtykke om å dele dine personlige opplysninger fra foreldre eller foresatte.

Krever et av BeiZ’ spill eller tjenester registrering eller personlige opplysninger i noen formularer, må disse opplysningene, for barn under 13 år, bli fylt inn av foreldre, foresatte eller en lærer med de foresattes samtykke om å dele personlige opplysninger. Ved å oppgi dine personlige opplysninger, bekrefter du at du er en forelder, foresatt eller lærer som har retten på sin side til å dele slike opplysninger og har ansvarsretten for barnets bruk av spill eller tjenester.

Skulle vi oppdage at vi har mottatt personlige opplysninger fra en person under 13 år, eller en person som ikke har retten til å dele slike opplysninger, vil vi slette disse opplysninger så snart som mulig. Hvis du vet at en person under 13 år har delt personlige opplysninger med oss, ber vi deg kontakte support@beiz.com.

Automatisk innsamling av brukeropplysninger
For å ha muligheten til å forbedre våre nettsider, spill og tjenester, samler vi inn statistiske opplysninger om våre brukere. Vi samler ikke inn eller lagrer personlig identifiserbare opplysninger om de individuelle brukerne. De statistiske opplysningene vi samler inn, inneholder blant annet gjennomsnittlige spilleperioder, feil og antall daglige brukere. Statistikken identifiserer også land, fylke eller større byer brukerne oppholder seg i. Det kan hende vi deler statistikk med våre partnere, men vi vil aldri dele opplysninger som kan identifisere en bruker.

Opplysninger du deler med oss
Vi mottar og lagrer alle opplysninger du deler bevisst med oss. For eksempel kan vi under registreringsprosessen samle inn personlige opplysninger som navn, e-postadresse, betalingsopplysninger og tredjeparts kontoopplysninger (for eksempel innloggingsinformasjon for Facebook eller andre tredjeparts sider). Hvis du deler tredjeparts kontoinnloggingsopplysninger med oss eller logger deg inn på våre tjenester gjennom en tredjeparts side eller tjeneste, er du innforstått med at noe av innholdet og/eller opplysninger fra disse kontoene («Tredjeparts kontoopplysninger») kan bli overført til din konto hos oss og at disse tredjeparts opplysningene som blir overført til våre tjenester, deretter blir dekket av disse personvernvilkårene. Under registreringsprosessen vil vi også samle informasjon om barnet ditt. Barnets opplysninger som du deler med oss, kan for eksempel være barnets navn, alder og kjønn. Vi kommer ikke til å samle inn identifiserbare personopplysninger direkte fra barnet ditt. Vi samler kun inn de opplysningene du deler med oss. Alle opplysninger du deler med oss anses som personlige opplysninger i forbindelse med disse personvernvilkårene. Noen opplysninger kan kreves under registrering hos oss eller for å bruke noen av våre funksjoner.

Om du har samtykket til det, kan det hende vi tar kontakt med deg. Vi kan for eksempel sende deg promoterende e-posttilbud eller e-poster med informasjon om bruken din i våre tjenester. Ønsker du ikke motta e-poster fra oss, må du følge instruksjonene for avmelding. Disse instruksjonene står beskrevet i e-postene du mottar, eller du kan kontakte support@beiz.com direkte.
Våre applikasjoner kan sende enheten din varsler. Du kan fjerne disse varslene i enhetens innstillinger eller ved å slette applikasjonen.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler er alfanumeriske identifikatorer vi kan overføre fra nettleseren til din datamaskin. Dette gjør vi for at systemene våre skal gjenkjenne nettlesere, samt fortelle oss hvordan og når våre sider ble besøkt og av hvor mange personer. Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre opplevelsen for de besøkende, for å lære mer om deres bruk av vår nettside og forbedre kvaliteten. Selskapets informasjonskapsler samler ikke inn personlige opplysninger eller barnets personlige opplysninger. Vi kombinerer heller ikke den generelle informasjonen vi innhenter fra informasjonskapsler med andre personlige opplysninger eller barnets personlige opplysninger som inneholder identifiserende informasjon om hvem du er, ditt skjermnavn eller e-postadresse. I de fleste nettlesere har man en mulighet hvor man kan slå av funksjonen for informasjonskapsler. Dette vil forhindre at nettleseren aksepterer nye informasjonskapsler, samt tillater deg å akseptere eller avvise hver nye informasjonskapsel gjennom forskjellige metoder. Vi anbefaler deg at du lar informasjonskapsler være aktivert. Derimot, når informasjonskapsler er aktivert, gir dette deg ekstra fordeler på våre nettsiders mest attraktive funksjoner. Hvis tredjeparts lenker vises i nettsidens annonser, vil mest sannsynlig disse tredjeparts sidene også inneholde informasjonskapsler. Disse personvernvilkårene dekker kun informasjonskapsler fra vårt selskap og dekker ikke bruken av informasjonskapsler fra annonser på sidene våre eller fra noen tredjeparter.

Deling av personlige opplysninger
Vi hverken leier ut eller selger dine personlige opplysninger eller barnets personlige opplysninger til noen andre. Vi deler kun barnets personlige opplysninger direkte med din konto, slik at du selv har muligheten til å rapportere ditt barns bruk av våre tjenester til oss. Vi kommer aldri til å dele barnets personlige opplysninger med en tredjepart. Brukerdata (dvs. spilleforbruk o.l. tilgjengelig i våre tjenester) blir delt gjennom aggregerte, anonyme sammenligninger, men kommer aldri til å deles slik at barnet personlige identitet blir avslørt.

Tilknyttede virksomheter vi ikke har kontroll over: Vi forutser at vi kan komme til å bli tilknyttet andre virksomheter og samarbeide med disse. I noen situasjoner vil disse virksomhetene selge sine varer gjennom vår nettside, mens i andre situasjoner kan det være at vi tilbyr tjenester eller selger produkter sammen med de tilknyttede virksomhetene. Vi kommer ikke til å dele personlige opplysninger fra barn i sammenheng med noen kommersielle tredjeparts transaksjoner eller tjenester. Du kan lett gjenkjenne når tilknyttede virksomheter er involvert i din transaksjon, og vi vil kun dele dine personlige opplysninger (ikke barnets) som kreves i en slik transaksjon med en tilknyttet virksomhet.

Agenter: Vi bruker andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på vegne av vårt selskap, og for å ha muligheten til å tilby deg produkter og tjenester kan det hende vi deler dine opplysninger med disse. Eksempler på dette inkluderer e-postutsendelser, dataanalysering og diverse brukertjenester. Våre agenter har ikke noen rettigheter til å bruke dine personlige opplysninger eller barnets personlige opplysninger vi deler med dem. De har kun rett på opplysninger de trenger for å yte sine tjenester til oss. Skulle de trenge noen opplysninger utover disse, vil vi informere deg om dette. Du samtykker herved til å dele dine personlige opplysninger og barnets personlige opplysninger for de ovennevnte grunner.

Brukerprofiler: Brukerprofilopplysninger, inkludert brukernavn, e-postadresse og andre opplysninger du fyller inn («Brukergenerert innhold»), kan bli vist for andre brukere. Dette gjøres for å fremheve interaksjon mellom brukerne innad på nettsiden. Mindreårige har ikke lov til å fylle inn eller laste opp brukergenerert innhold. Hvis registreringsprosessen ble utført riktig, vil aldri noen av barnets personlige opplysninger vises til noen tredjeparter gjennom brukerprofilen. E-postadresser brukes for å legge nytt brukergenerert innhold til brukerprofiler og for å kommunisere med det brukergenererte innholdet. Brukernes e-postadresser vil ikke avsløres direkte til andre brukere av våre nettsider, med unntak av når en bruker er «sammenkoblet» med en annen bruker i et delt gruppemedlemskap, gjennom invitasjoner eller når brukeren selv har valgt å inkludere e-postadressen i brukerprofilen sin.

Kommunikasjon om nettsiden eller som svar på brukergenerert innhold: Som en del av vår nettside og våre tjenester, kan det hende at vi sender deg e-poster og andre kommunikasjoner angående framskrittet til ditt barn og bruken av tjenestene eller det brukergenererte innholdet. Du forstår og aksepterer at du tillater barnet ditt å bruke vår nettside og tjenester, og ved å poste slikt brukergenerert innhold, kan det hende at vi sender deg en e-post og andre kommunikasjoner etter det som avgjøres etter ulike skjønn tilknyttet en slik aktivitet og ditt brukergenererte innhold.

Promoterende tilbud: Det kan hende at vi sender deg tilbud på vegne av andre virksomheter. Om vi sender deg slike tilbud, vil vi derimot ikke dele navnet eller adressen din med disse virksomhetene. Hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud, kan du sende en e-post med din forespørsel om dette til support@beiz.com.

Virksomhetsoverføring: I noen tilfeller kan det hende at vi velger å kjøpe eller selge eiendeler. I slike transaksjonstyper vil kundeopplysninger være en av virksomhetens eiendeler som overføres. Videre, hvis BeiZ eller en vesentlig del av eiendelene blir oppkjøpt, eller i det usannsynlige tilfellet at BeiZ stenger virksomheten og/eller går konkurs, vil kundeinformasjonen være en av eiendelene som blir overført eller oppkjøpt av en tredjepart. Du erkjenner at en slik overføring kan skje, og at enhver oppkjøper av BeiZ kan fortsette bruken av dine personlige opplysninger og barnets personlige opplysninger etter gjeldende personvernvilkår.

Beskyttelse av BeiZ og andre: Det kan hende vi gir fra oss personlige opplysninger i de tilfeller vi har god tro på at dette er nødvendig i henhold til rettslige forhold (etter håndheving av våre vilkår for bruk og andre avtaler) eller for å beskytte BeiZ sine rettigheter, eiendom eller sikkerhet for vårt selskap, våre ansatte, våre brukere eller andre involverte parter.

Med din samtykke: Utover de ovenstående vilkår, vil du bli tilskrevet om dine personlige opplysninger skulle bli delt med tredjeparter og om en mulig forhindring av denne delingen kan gjøres.

Sikkerhet av personlige opplysninger
Din konto er beskyttet av et passord for ditt personvern og din sikkerhet. Hvis du bruker en tredjeparts side eller tjeneste for å få tilgang til din konto, bør du ha forskjellige innloggingsopplysninger til våre tjenester og tredjepartens side eller tjeneste. Du må til enhver tid forhindre at uautoriserte personer får tilgang til dine personlige opplysninger. Dette gjøres ved å hensiktsmessig velge og beskytte dine passord og andre innloggingsmekanismer og begrense tilgangen til din datamaskin eller enhet og nettleser ved å alltid logge ut etter bruk.

Vi vil til enhver tid gjøre alt vi kan for å beskytte personvernet for din konto og andre personlige opplysninger vi har registrert på deg. Derimot, kan vi dessverre ikke garantere en fullstendig sikkerhet til enhver tid. Uautorisert innlogging eller bruk, maskinvare- eller programvareproblemer og andre faktorer kan kompromittere sikkerheten for brukeropplysningene til enhver tid.

Tilgang til personlige opplysninger.
Gjennom kontoinnstillingene kan du se, og i noen tilfeller redigere eller slette opplysninger du har delt med oss. Disse opplysningene kan endre seg etter eventuelle tjenesteendringer, men vil mest sannsynlig inkludere:
• navn og passord
• e-postadresse
• poststed
• brukerprofilinformasjon, inkludert barnets navn, alder og kjønn
• tredjeparts kontoopplysninger
Hvis du oppdaterer eller sletter dine opplysninger, kan det fremdeles være mulig at de opprinnelige opplysningene fortsatt er lagret i våre arkiver.

Om du skulle ha noen spørsmål rundt visning og oppdatering av opplysninger vi har registrert på deg og/eller barnet ditt, kan du kontakte oss på support@beiz.com.

Hvilke valg har jeg?
Du kan forbeholde deg retten til å ikke dele opplysninger med oss, men en del informasjon kan kreves for å registrere deg hos oss eller for å ta i bruk noen av våre funksjoner.

Annonser og lenker
Våre betalingsspill inneholder ingen bannerannonser fra tredjeparts spill. Facebook, Twitter og andre lenker befinner seg alltid under foreldreskjermen, og foreldreskjermen for våre spill er alltid barnesikret. Våre gratisspill er kun for prøvebruk og inneholder trygge annonser. Lola Panda-spillene inneholder ikke in-app-kjøp eller andre muligheter for å utføre feilaktige kjøp, med unntak hvor det står klart og tydelig beskrevet i spillbeskrivelsen.

Tredjeparts datainnsamling og bruk av sluttbrukerens opplysninger
Når du bruker eller kobler deg til Lola Pandas nettside eller laster ned en Lola Panda-applikasjon fra eller gjennom en tredjeparts plattform (inkludert Facebook), gir du automatisk ditt samtykke til at vi får tilgang til og/eller samler inn opplysninger fra profilen/kontoen din på disse tredjeparts plattformene. I tillegg, samtykker du til at vi får tilgang til informasjon lagret i informasjonskapsler plassert av tredjeparts plattformen i henhold til vilkårene i avtalen og personverninnstillingene for den tredjeparts plattformen. Det kan hende at vi deler denne informasjonen med tredjeparts plattformen for deres eget bruk, i henhold til vilkårene i avtalen og personverninnstillingene for tredjeparts plattformen.
Vi kommer da til å dele en del av statistikken vi samler inn fra din enhet med leverandører og andre tjenesteytere vi samarbeider med, og som støtter oss med interne operasjoner for vår nettside og/eller applikasjon. For eksempel at vi bruker en tredjeparts tjeneste for å spore våre annonser og for å hjelpe oss med å forberede nettsidens og mobilapplikasjonens analyser.
Vår tredjeparts annonsesporer og analyseselskapet vil aldri kontakte sluttbrukeren ved å sende e-poster, varsler eller bruke andre kommunikasjonsformer. Hvis du ønsker å forbeholde retten til å avstå fra bruk av tredjeparts annonsesporing og analyser, kan du besøke siden www.optoutmobile.com/optOut. Ditt valg om å avstå fra bruken av annonsesporingstjenester og analysetjenester begrenser ikke muligheten for oss å sende deg e-poster eller samle inn annen informasjon fra deg for andre leverandører, i henhold til vilkårene i denne personvernavtalen.

Endringer i disse personvernvilkår
Det kan hende vi oppdaterer disse personvernvilkårene fra tid til annen. Bruk av opplysninger vi samler inn er alltid i henhold til personvernvilkårene for den perioden slike opplysninger blir brukt. Hvis vi skulle utføre endringer i vår bruk av dine personlige opplysninger eller barnets personlige opplysninger, vil vi varsle deg ved å poste en annonsering på vår nettside om dette. Det vil alltid være den nyeste versjonen av vilkårene som vil gjelde for bruken av dine opplysninger. Ved å fortsette tilgangen eller bruken av våre tjenester etter slike endringer trer i kraft, godtar du automatisk bindingen til de oppdaterte personvernvilkårene.

Spørsmål eller bekymringer
Skulle du ha noen spørsmål eller bekymringer angående personvern på vår nettside, kan du sende oss en detaljert melding til support@beiz.com. Vi vil alltid gjøre så godt vi kan for å løse dine bekymringer.

Dette nettstedet drives av BeiZ Oy («BeiZ»). Hovedkvarteradresse:

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland.

30 September 2014

CONTACT US

If you have problems with any of our applications, want to report a bug, or have suggestions or feedback, please complete the following form. Your feedback will be valuable to us for improving our applications in the future.

Click here to fill out the contact form.

Our support team will get back to you as soon as possible.

 

Get Lola Panda's news: