Pilke päiväkodit

Tiedote: Lola Panda on Pilkkeen uusi yhteistyökumppani

Pilke päiväkodit Oy ja suomalainen digitaalisten oppisovellusten tuotantoyhtiö BeiZ Oy ovat aloittaneet yhteistyön. Pilke hankkii päiväkoteihinsa Manicon kehittämät FunTable-jättitabletit ja näihin BeiZ Oy:n Lola Panda –ohjelmistojen lisenssit. FunTable on ryhmäoppimiseen tarkoitettu jättitabletti, jonka ääreen mahtuu 4-8 lasta kerralla.

Lola Panda-ohjelmistoja käytetään yli 3-vuotiailla lapsilla englanninkielen opetukseen sekä lukemisen ja matemaattisten taitojen oppimisohjelmana. Ohjelmien sisällöt ovat suomalaisen varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman mukaisia. Lola Pandan oppimisohjelmat toimivat sekä tableteilla että FunTable -kosketusnäyttölaitteella.

Lola Pandan oppipaketissa on 10 laajaa oppikokonaisuutta, joilla opitaan lukemaan, laskemaan sekä kehitetään loogista päättelykykyä. Oppisisällöt löytyvät 12 kielellä ja maailmalla Lolan oppisovellusten käyttäjiä onkin jo 20 miljoonaa. Itse Lola Panda on kuvitteellinen pandahahmo, joka on pääosassa yrityksen opetusohjelmissa. Lola Pandan sovellukset ovat suosittuja erityisesti Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

”Olemme iloisia yhteistyöstä Beiz Oy:n kanssa. Lasten digitaaliset taidot kehittyvät yhteisessä leikissä Lola Panda sovellusta ja FunTable jättitablettia hyödyntäen. Ne ovat välineitä, jotka rikastavat oppimisympäristöä ja tuottavat lapsille tulevaisuuden taitoja.” kommentoi Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Yhteistyön tarkoituksena on laajentaa Pilke-päiväkotien digitaalisia oppimisympäristöjä ja kehittää yhdessä Lola Panda –oppimisohjelmistoja varhaiskasvatusikäisille lapsille. Uusi digitaalinen oppimisympäristö sopii erityisesti ryhmäoppimiseen, jossa korostuvat vertaistuki ja -oppiminen sekä sosiaaliset taidot.

”Pilke-yhteistyö on meille todella upea mahdollisuus tehdä yhteistyötä päiväkotien ammattilaisten kanssa ympäri Suomen ja saada uusia ideoita kehitystyöhön.” kommentoi BeiZ Oy:n toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskiranta.

Lisätietoja:

Minna Martikainen 
Toimitusjohtaja 
Pilke päiväkodit Oy 
p. 044 5212 159 
[email protected] 
www.pilkepaivakodit.fi 

Jussi-Pekka Koskirantan 
Toimitusjohtaja 
BeiZ Oy 
p. 050 655 60 
[email protected] 
www.lolapanda.com 

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 101 päiväkotia ympäri Suomen. Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla. Pilke-päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 6200 lasta ja yritys työllistää noin 1100 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilke-päiväkotien laatulupaus on – parasta oppia pienelle!

www.pilkepaivakodit.fi