Tietosuoja

BeiZ ottaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaamisen vakavasti. Haluamme tuottaa lapsille hauskoja, opettavaisia ja turvallisia hetkiä peliemme parissa. Maksullisissa peleissämme ei ole kolmansien osapuolien pelien mainoksia. Kaikki linkit, esimerkiksi Facebookin ja Twitteriin, ovat vanhemmille tarkoitetulla alueella ja vanhempien alue on aina lapsilta estetty. Ilmaiset pelimme on tarkoitettu koekäyttöön ja sisältävät omien peliemme mainoksia ja joissain tapauksissa muita turvallisia mainoksia.

Maksullisissa Lola Panda -peleissä ei ole suoraan pelin sisällä tapahtuvia ostoja eikä mahdollisuutta tehdä ostoja epähuomiossa – ellei asiasta selkeästi ilmoiteta pelin kuvauksessa. Peleissämme ei kerätä tietoja lapsista. Me keräämme tilastotietoja käyttäjistämme, koska haluamme jatkuvasti parantaa pelejämme. Seuraamamme tilastot sisältävät esimerkiksi pelikerran keskimääräisen keston ja viikoittaisten pelikertojen määrän. Me emme kerää pelaajakohtaisia tietoja emmekä tallenna tietoja yksittäisistä käyttäjistä.

BeiZ kunnioittaa asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa yksityisyyttä. Toimintaamme kuuluu osana myös henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Keräämme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Voit luottaa siihen, että käsittelemme luottamuksellisia tietojasi aina huolellisesti ja noudatamme tarkasti henkilötietojen käsittelyyn soveltuvaa lainsäädäntöä. Tähän tietosuojaselosteeseen olemme keränneet keskeiset periaatteet, joiden mukaan BeiZ Oy ja sen henkilöstö toimii henkilötietoja käsitellessä.

Mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka ne keräämme? Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti julkisista lähteistä kuten nettisivustoita sekä henkilöltä itseltään esim. yhteydenottojen myötä, asiakassuhdetta perustettaessa tai yhteistyökumppanuutta solmiessa. Päivitämme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti myös lainsäädännön muuttuessa.

Tietoja, joita keräämme ovat:

Perustiedot, kuten

• Henkilön nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Postiosoite

Organisaatioiden osalta myös

• Organisaation nimi
• Yhteyshenkilön nimi ja asema
• Organisaation y-tunnus tai vastaava tunnus
• Organisaation osoitetiedot

Asiakkuuksien käsittelyä koskevia tietoja ovat

• Sopimukset
• Laskut
• Toimitukset

Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään pääsääntöisesti määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Henkilötietojen pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito

Käsittelemme tietoja asiakkuuksien hallinnan yhteydessä. Asiakkuuksien hallintaan kerättäviä tietoja ovat mm. palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot, tai reklamaation käsittelyssä tarvittavat tiedot.

Viestintä ja markkinointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin, kuten mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Käytämme myös evästeitä markkinoinnin oikeanlaisessa kohdentamisessa. Näiden tietojen avulla voimme esimerkiksi näyttää omissa kanavissamme sisältöjä, jotka perustuvat aikaisempiin kiinnostuksen kohteisiisi.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Säilytämme tietoja sähköisesti palveluntarjoajimme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy tarkoin määritellyillä henkilöillä. Keräämämme ja käsittelemämme luottamukselliset tiedot suojataan huolellisesti, eikä niitä luovuteta tarpeettomasti ulkopuolisille.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain niitä työssään tarvitseville, kuten alihankkijoillemme. Tietoja käytetään myös näissä tilanteissa hyvin luottamuksellisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos käyttämämme pilvipalvelu sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen niin vaatii tai Suomen viranomaistoimet niin edellyttävät.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?

Sinulla on oikeus nähdä ja tarkistaa itseäsi koskevat tiedot, ja pyytää virheellisten tietojen korjausta. Tarkastuspyynnön ja korjausvaatimuksen tiimoilta voit olla yhteydessä toimitusjohtaja Jussi-Pekka Koskirantaan, [email protected] Sinulla on myös oikeus rajoittaa itseäsi koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Asiakkuuksia tai toimittaja- ja yhteistyökumppanuuksia koskevat tiedot poistetaan normaalissa tilanteessa 10 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Rekisteröidyn on mahdollista vaatia itseään koskevien tietojen poistamista jo ennen tätä ajankohtaa. Tällöin poistamisen edellytyksenä on asiakassuhteen päättymisen lisäksi kaikkien asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutuminen.

Tätä verkkosivustoa ylläpitää BeiZ Oy (“BeiZ”). Pääkonttorimme sijaitsee osoitteessa

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland.