Lär dig läsa med Lola

Lär dig läsa med Lola Panda – Lolas Rimmande orddjungel är den tionde Lola Panda applikationen med hög kvalitet användbarheten. Vi hoppar in i djungeläventyret och lär oss läsa med Lolas Rimmande Ord!

För 3–7-åringar

Över 20 000 000 nedladdningar.

Rekommenderas av flera daghem.

Lär dig läsa med Lola Panda – Lolas Rimmande orddjungel

Lär dig läsa med Lola Panda – Lolas Rimmande orddjungel är den tionde Lola Panda applikationen med hög kvalitet användbarheten. Vi hoppar in i djungeläventyret och lär oss läsa med Lolas Rimmande Ord!

De flesta förskolebarn tycker att det är roligt att leka med ord och rimma. Utan att barnen vet om det börjar de bli fonologiskt medvetna. En välutvecklad fonologisk medvetenhet innebär att barn kan göra om ett ord till ett annat genom att lägga till, ta bort eller byta ut bokstäver, t.ex. ben – ren

Lär dig läsa med Lola Panda har inlärningsinnehåll på 9 nivåer:

  • Lätt 1: Enkla enstaviga ord med samma rimmande slut, ak – tak
  • Lätt 2: Enkla ord med samma rimmande slut, il – bil
  • Lätt 3: Ganska enkla ord med samma rimmande slut, and – hand
  • Medel 1: Vardagliga ord med samma rimmande slut, ot – kanot
  • Medel 2: Vardagliga tvåstaviga ord med bokstäver som är svårare att höra som t.ex. H
  • Medel 3: Tvåstaviga och litet svårare ord med bokstäver som är svårare att höra som t.ex. H
  • Svår 1: Svårare två- och trestaviga ord med bokstäver som kan vara svårare att höra
  •  Svår 2: Svårare två- och trestaviga ord med inte så lätta bokstavskombinationer
  • Svår 3: Svåra upp till fyrstaviga ord med svårare bokstavskombinationer

God läskunnighet ger barn förutsättningar för all inlärning under skolåren. Forskarna anser det mycket viktigt för den tidiga läsinlärningen att barn uppmärksammar språkets formsida, det vill säga förmågan att rimma.

Lär dig läsa med Lola Panda passar barn som tycker att Lolas Alfabetståg och Lolas ABC-Party är för lätta, men som ännu inte kan läsa flytande. Applikationen passar både för förskoleklasser och årskurs 1. Den kan användas i grupper eller ensam. Barn kan använda applikationen ensam genom att börja till exempel på lätt nivå, då uppgifterna blir svårare i takt med inlärningen. Alternativt kan en lärare eller förälder välja det i applikationen som ska läras in och starta på lämplig nivå.

Lär dig läsa med Lola Panda är professionellt designad och baseras på inlärningsresultat från tiotals miljoner barn, som redan har roligt med Lola Panda inlärningsspel runt om i världen. Vi har strävat efter att göra applikationen så rolig, att barn vill lära sig fast man inte särskilt behöver uppmuntra till det.

Om du ännu inte känner till Lola Panda och vill prova applikationerna före köp, är det också möjligt. Lägg märke till att vi har testversioner för applikationer som Lolas Alfabetståg och Lolas ABC-Party. Dessa applikationer är för barn som inte känner till bokstäver eller ljud ännu.

Du kan läsa mer om Lola Pandas högkvalitativa inlärningsapplikationer här:
www.lolapanda.com

Njut av inlärningsäventyret med Lär dig läsa med Lola Panda!

Lolas mattetåg

Följ med Lola på hennes resa genom en fartfylld miljö med starka färger, interaktiva karaktärer och kreativ problemlösning för att få med alla hennes vänner till ett party! Lolas Mattetåg, som är särskilt anpassat för barn i åldrarna 3-7 år, uppmuntrar barn att lära sig nyckelfärdigheter som addition, subtraktion och problemlösning på ett roligt sätt!​

Lolas Mattevärld​

Lolas Mattevärld är ett omfattande mattespel med dussintals uppgifter för hundratals timmar med barnvänligt och pedagogiskt skoj med Lola Panda. Uppgifterna är utvecklade tillsammans med toppedagoger för att förbereda barn mellan 3 – 5 år för skolan. Rätta svar leder till mer utmanande uppgifter.​

Lolas ABC-Party

Lolas ABC-party ger dig många timmars underhållande inlärning med Lola och hennes vänner! Spelarna kan börja med att lära sig vokaler och sedan bemästra läsandets konst, skrivande och ordigenkänning med Lola. Alla barn är inbjudna till Lolas fest!​