Sekretesspolicy

BeiZ har skapat denna sekretesspolicy för att visa vårt starka engagemang för integritet. Vi vill erbjuda roliga, pedagogiska och trygga stunder för alla barn som spelar våra spel. Genom att använda eller ha tillgång till tjänsterna bekräftar du också att du accepterar metoderna och policyerna som angetts i denna sekretesspolicy och medger också därmed att vi samlar, använder och delar din information på följande sätt.

Vad innefattar denna sekretesspolicy? 
Denna sekretesspolicy omfattar BeiZs behandling av identifierbar personlig information (”personlig information”) som vi samlar när du har åtkomst eller använder dig av våra tjänster, men inte metoder får andra företag som vi inte kontrollerar, eller personer som vi inte förestår.

Barns personliga information 
Om du är under 13 år, kan du endast använda våra tjänster och avslöja personlig information med dina föräldrars eller vårdnadshavares medgivande.

Om en spel eller en tjänst från BeiZ kräver registrering, eller personlig information i andra formulär, måste information för barn under 13 år tillhandahållas av en förälder, vårdnadshavare, eller en lärare med tillåtelse från föräldrarna att delge personlig information. Genom att ge personlig information, intygar du att du är en förälder, en förmyndare eller en lärare, som har laglig rätt att delge informationen, och samtycker att vara ansvariga för barnets användning av spelet eller tjänsten.

Om vi får reda på att vi har fått personlig information från en person under 13 år, eller en vuxen som inte har laglig rätt att delge sådan information kommer vi att radera informationen så fort som möjligt. Om du tror att en person under 13 års ålder har delgett oss personlig information, vänligen kontakta oss på [email protected]

Automatiskt insamlad information om användare 
För att kunna förbättra vår hemsida, spel och tjänster samlat vi statistisk information om användarna. Vi samlar inte automatiskt in eller sparar identifierbar personlig information om individuella användare. Den statistiska informationen, som vi samlar, innehåller, till exempel, genomsnittslängd på spelsession, fel och antalet dagliga användare. Statistiken identifierar också landet, landskap eller storstaden där användaren befinner sig. Vi kan dela vår statistik med våra partners, men aldrig på ett sätt som kan göra så att en individuell användare identifieras.

Informationen som du delger oss
Vi mottar och sparar all information som du medvetet delger oss. Till exempel genom registreringsprocessen kan vi samla in sådan personlig information som ditt namn, e-postadress, betalningsinformation, och tredjepartskontouppgifter (till exempel, dina inloggningsuppgifter för Facebook eller andra tredjepartshemsidor). Om du delger dina tredjepartskontouppgifter till oss på annat sätt loggar in på tjänsten genom en tredjeparts hemsida eller tjänst, inser du att visst innehåll och/eller information i dessa konton (”information om tredjepartskonto”) kan överföras in på ditt konto hos oss, och att denna tredjepartsinformation som överförts till våra tjänster täcks av denna sekretesspolicy. Under registreringsprocessen kan vi också samla in information, som du delger oss, om ditt barn, som ditt barns namn, ålder och kön. Vi samlar inte in identifierbar personlig information direkt från ditt barn, utan endast information som du kan delge oss. All sådan information som du delger oss om ditt barn behandlar vi som personlig information som är ändamålet för denna sekretesspolicy. Viss information kan krävas för att registrera sig hos oss eller för att utnyttja några av våra funktioner.

Vi kan komma att kommunicera med er om nu har gett ert medgivande till det. Vi kan till exempel skicka dig e-post erbjudanden eller e-posta dig om din användning av våra tjänster. Om du inte önskar att motta e-post från oss, vänligen följ anvisningarna om hur man avsäger prenumerationen i e-postmeddelandena eller kontakta oss på [email protected]
Våra applikationer kan skicka meddelanden till din enhet. Du kan inaktivera dessa meddelanden i inställningar på din enhet eller genom att ta bort applikationen.

Cookies
Cookies är alfanumeriska identifierare som vi kan överföra till din dator via din webbläsare, detta för att våra system ska känna igen din webbläsare och berätta för oss hur och när sidor på vår webbplats besöks och av hur många människor. Vi använder cookies för att förhöja användarupplevelsen, lära oss mer om hur vår hemsida används och förbättra kvaliteten. Företagscookies samlar inte in personlig information eller barns personliga information och vi kombinerar inte den allmänna information som samlas in via cookies med annan personlig information eller barns personliga information för att få reda på vem du är, vad ditt användarnamn eller e-postadress är. De flesta webbläsare har alternativ för att stänga av cookiesfunktionen, vilket kommer att förhindra din webbläsare från att acceptera nya cookies, samt ge dig möjlighet att besluta om godkännande för varje ny cookie. Vi rekommenderar emellertid att du har cookies aktiverat därför att cookies ger dig möjlighet att utnyttja några av vår hemsidas mest attraktiva funktioner. Om tredjepartslänkar visas genom reklam på whemsidan, kan de tredjepartssidorna använda cookies. Denna sekretesspolicy täcker användningen av cookies av företag och täcker inte användningen av cookies från annonsörer eller tredje part

Delning av personlig information
Vi varken hyr ut eller säljer din eller ditt barns personliga information till någon. Vi delar endast barns personliga information, som hör till ditt konto, direkt till dig för att rapportera om ditt barns uppförande när hen använder våra tjänster. Vi delar aldrig ett barns personliga information med någon tredjepart. Användningsdata (dvs. prestationer i spel, etc. tillgängligt på tjänsten) delas genom sammanlagd anonym jämförelse, men aldrig på så sätt att man kan identifiera vilket individuellt barn det handlar om.

Affilierade företag utom vår kontroll: Vi räknar med att vi kan bli affilierade till andra företag och samarbeta med dem. I vissa situationer, kan dessa företag sälja saker till dig via hemsidan. I andra situationer, kan vi tillhandahålla tjänster eller sälja produkter tillsammans med affilierade företag. Vi kommer inte att dela ditt barns personliga information i samband med någon kommersiell tredjepartstransaktion eller tjänst. Du kan lätt känna igen när ett affilierat företag är kopplat till din transaktion, och vi kommer att dela den vuxnes personliga information som är kopplat till sådana transaktioner med det affilierade företaget.

Ombud: Vi använder andra företag och personer för att utföra uppgifter å våra vägnar och kan behöva att dela din information med dem för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig. Som exempel kan nämnas: skicka e-post, analysera information och tillhandahålla användartjänster. Om vi inte meddelar dig om annat, har våra agenter inte rätt att använda personlig information eller barns personliga information som vi delat med dem utöver vad som krävs för de ska kunna hjälpa oss. Härmed samtycker du till vår delning av personlig information och barns personliga information för ovan nämnda syften.

Användarprofiler: Information om din användarprofil inklusive ditt användarnamn, e-postadress och annan information som du anger (”användarinlägg”) kan visas för andra användare för att främja användarinteraktion inom hemsidan. Minderåriga är inte tillåtna att skriva in eller ladda upp användarinlägg. Om registreringsprocessen avslutats korrekt kommer ingen personlig information om barn att visas för någon tredje part genom en användarprofil. E-postadresser används för att göra nya användarinlägg på användarprofilen och för att kommunicera genom användarinlägg. Användares e-postadress kommer inte att visas för andra användare, förutom, när användaren är ”ansluten” till någon annan genom en gemensam grupp, eller en inbjudan, eller om användaren har valt att visa sin e-postadress i sin användarprofil.

Kommunikation om hemsidan eller som svar på användarinlägg: Som en del av hemsidan och våra tjänster kommer vi kanske att skicka e-post och annan information som rör ditt barns utveckling och användning av våra tjänster eller användarinlägg. Du bekräftar och medger genom att låta ditt barn använda hemsidan och tjänsterna, och genom att lägga upp användarinlägg, att vi får skicka e-post och annan information som bestäms efter eget gottfinnande utifrån aktiviteter och dina användarinlägg.

 Reklam och erbjudanden: Vi kan komma att skicka erbjudanden från andra företag. Om vi gör det, ger vi dock inte ditt namn och din adress till företaget. Om du inte önskar att motta dessa erbjudanden, vänligen skicka e-post med din begäran till [email protected]

Företagsöverlåtelse: I vissa fall kan vi välja att köpa eller sälja tillgångar. I sådana transaktioner är kundinformation en sådan tillgång som kan överlåtas. Dessutom, om BeiZ, eller alla dess tillgångar överlåts, eller om det osannolika inträffar, att BeiZ går i konkurs, skulle kundinformation vara en av tillgångarna som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan hända, och att någon köpare av BeiZ kan fortsätta att använda din personliga information och ditt barns personliga information som angetts i denna policy.

Skydd av BeiZ och andra: Vi kan släppa personlig information, när vi i god tro anser att en överlåtelse är nödvändig för att följa lagen; upprätthålla eller applicera våra användarvillkor och andra överenskommelser; eller skydda BeiZ rättigheter, egendom eller säkerhet, för våra anställda, våra användare eller andra.

Med ditt samtycke: Med undantag för vad som angivits ovan, kommer du att meddelas när din personliga information med tredje part och kommer att få möjlighet att stoppa delning av denna information.

Skydd av personlig information
Ditt konto skyddas av ett lösenord för din integritet och säkerhet. Om du går in på ditt konto via en tredjepartshemsida eller -tjänst, kommer du att ha extra eller annat inloggningsskydd genom den hemsidan eller tjänsten. Du måste förhindra obehörig tillgång till ditt konto och din personliga information genom att välja och skydda ditt lösenord och/eller andra inloggningsmetoder på ett säkert sätt och begränsa tillgång till din dator eller enhet och webbläsare genom att logga ut när du har slutat använda ditt konto.

Vi bemödar oss om att skydda ditt kontos och dina personliga uppgifters sekretess som vi har i våra arkiv, men tyvärr, kan vi inte garantera ett komplett skydd. Obehörig tillgång eller användning, hårdvaru- eller mjukvarufel, och andra faktorer, kan äventyra skyddet av användarinformation när som helst.

Tillgång till personlig information 
I dina kontoinställningar, kan du se beskåda och, i vissa fall, redigera eller ta bort information som du har gett oss. Denna information kan ändras samtidigt som våra tjänster förändras, men kommer mot all förmodan att innehålla:
• namn och lösenord
• e-postadress
• ort
• information om användarprofil, däribland namn, ålder och ditt barns kön
• kontouppgifter från tredje part
Om du uppdaterar eller tar bort din information, är det möjligt att en del av den ursprungliga informationen finns kvar i våra arkiv efteråt.

Om du har några frågor om att se eller uppdatera information, som vi har om dig och/eller ditt barn, vänligen kontakta oss på [email protected]

Vilka val har jag?
Du kan välja att inte avslöja information till oss, men viss information kan vara nödvändig för att kunna registrera dig hos oss eller utnyttja några av våra funktioner.

Reklam och länkar 
Våra betalspel visar inga bannerannonser på spel från tredje part. Facebook, twitter och andra länkar ligger alltid på förälderns skärm på våra spel och de är alltid barnsäkrade. Våra gratisspel är avsedda för provanvändning, och har säkra annonser. Lola Panda betalspel har inga köp inuti appen eller möjligheter för oavsiktliga köp, såvida det inte står tydligt i spelbeskrivningen.

Datainsamling av tredje part och bruk av användarinformation
När du använder eller loggar in på en Lola Panda-applikation med eller genom en tredjepartsplattform – inkluderat Facebook – tillåter du att vi får tillgång till och/eller samla information från din profil/konto på tredjepartsplattformen. Dessutom låter du oss få tillgång till information som finns i cookies som tredjepartsplattformen placerat på din enhet enligt villkoren i ditt avtal och dina sekretessinställningar med tredjepartsplattformen. Vi kommer eventuellt att dela denna information med tredjepartsplattformen för deras bruk enligt villkoren i ditt avtal och dina sekretessinställningar med tredjepartsplattformen.
Vi kommer att dela en del av den statistik vi samlar från dig med försäljare och andra tjänsteleverantörer som arbetar med oss för att stödja interna operationer på vår hemsida och /eller hemsida. Till exempel använder vi en tredjepartstjänst för annonsspårning och för att hjälpa oss att förbereda hemside- och mobilapplikationsanalys. 
Det tredjepartsföretag som spårar annonser och analyserar skickar aldrig e-post, meddelanden eller kommunicerar på något sätt med våra slutanvändare. Om du inte vill delta i vår tredje parts annonsspårning och analys, vänligen besök www.optoutmobile.com/optOut. Ditt val att inte delta i annonsspårnings- och analystjänster begränsar inte vår förmåga att e-posta dig direkt eller samla annan information från dig för andra leverantörer, som omfattas av denna sekretesspolicy.

Ändringar av denna sekretesspolicy
Vi kan komma att revidera denna sekretesspolicy nu och då. Bruk av information, som vi samlar in nu, omfattas av den gällande sekretesspolicyn vid den tidpunkt informationen används. Om vi gör ändringar i hur vi använder personlig information eller barns personliga information kommer vi att meddela dig genom att publicera ett meddelande på vår hemsida. Den mest aktuella versionen av policyn kommer att styra vårt bruk av din information. Om vi gör ändringar i hur vi använder personlig information eller barns personliga information kommer vi att meddela dig genom att publicera ett meddelande på vår hemsida.

Frågor eller problem
Om du har några frågor eller problem vad gäller sekretessen på vår hemsida, vänligen skicka oss ett detaljerat meddelande till [email protected] Vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att lösa dina problem.

Denna hemsida drivs av BeiZ Oy (”BeiZ”). Våra huvudkontor finns på:

Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland.

24 September 2014