Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan BeiZ Oy:n verkkosivuihin (www.beiz.com ja www.lolapanda.com). Tätä sivustoa suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset sopimukset. Sivuston materiaalien (teksti, piirrokset, kuvat) osittainenkin kopioiminen tai edelleenlähettäminen on kiellettyä ilman BeiZ Oy:n nimenomaista suostumusta. Sivujen muokkaaminen on kielletty.

BeiZ Oy:n verkkosivusto tarjotaan käyttöön sellaisenaan. BeiZ Oy ei anna mitään takuita verkkosivuston sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. BeiZ Oy ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka johtuu sivustolla olevasta materiaalista tai sivuston toiminnan keskeytyksestä.

BeiZ Oy pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne. BeiZ Oy ei vastaa millään tavoin sellaisten sivujen toiminnasta tai sisällöstä, joihin on linkki BeiZ Oy:n verkkosivustossa.